Δευτέρα - Τετάρτη - Σάββατο

             10:00 - 16:00

Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 

             10:00 - 21:00